ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ ( Amnatcharoen Juvenile and Family Court )ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
การร้องขอรับเงินค่าสินไหมทดแทนในคดีอาญา ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 44/1
การขอปล่อยชั่วคราว
สาระน่ารู้
ประกาศ
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
  1. เรื่อง บัญชีทนายความที่ศาลตั้งให้ผู้เสียหาย
  2. เรื่อง บัญชีทนายความที่ศาลตั้งให้คู่ความในคดีครอบครัว
  3. เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
  4. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง การจดทะเบียนเป็นผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2561
  5. เรื่อง รายชื่อผู้ประสงค์ขอจดทะเบียนเป็นผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญที่มีสิทธิเข้ารับการอบรมและฝึกปฏิบัติ
  6. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง วิธีการส่งเอกสารและประกาศนัดไต่สวนโดยวิธีการลงโฆษณาทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-Notice System)
  7. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
  8. เปิดใช้โปรแกรมระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS)
ประกาศสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 2
อ.58/61
นัดฟังผลฯตามแผนฯว.1
เวลา 09:00
อ.59/61
นัดฟังผลฯตามแผนฯว.1
เวลา 09:00