ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ ( Amnatcharoen Juvenile and Family Court )ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ตารางปฏิบัติหน้าที่ ผู้พิพากษาสมทบ/ ผู้ประนีประนอม/ ที่ปรึกษากฎหมาย
การร้องขอรับเงินค่าสินไหมทดแทนในคดีอาญา ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 44/1
การขอปล่อยชั่วคราว
สาระน่ารู้
ประกาศ
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
  1. เรื่อง บัญชีทนายความที่ศาลตั้งให้ผู้เสียหาย
  2. เรื่อง บัญชีทนายความที่ศาลตั้งให้คู่ความในคดีครอบครัว
  3. เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
  4. เรื่อง รายชื่อผู้ประสงค์ขอจดทะเบียนเป็นผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญที่มีสิทธิเข้ารับการอบรมและฝึกปฏิบัติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 9
ผ.57/61
รายงานตัว(ผัด 3)พบนักจิต
เวลา 9.00 น.
ผ.67/61
รายงานตัว(ผัด2)พบนักจิต
เวลา 9.00 น.
ผ.73/61
รายงานตัว (ผัด1)พบนักจิต
เวลา 9.00 น.
ผ.74/61
รายงานตัว(ผัด2)พบนักจิต
เวลา 9.00 น.
พ.30/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ พ.1 เวลา 13.30 น.
อ.153/60
นัดฟังผลฯตามแผนฯ
ห้องพิจารณาที่ อ.1 เวลา 9.00 น.
อ.178/59
นัดฟังผลตามแผน(ล.2,3)
ห้องพิจารณาที่ อ.1 เวลา 9.00 น.
อ.33/61
สืบประกอบคำรับสารภาพ
ห้องพิจารณาที่ อ.1 เวลา 9.00 น.
อ.70/60
นัดฟังผลฯตามแผนฯ
ห้องพิจารณาที่ อ.1 เวลา 9.00 น.