ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ ( Amnatcharoen Juvenile and Family Court ) ยินดีต้อนรับ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญจัดกิจกรรมรวมพลังทำความดีน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ “โดยการบริจาคอาหารและสิ่งของจำเป็นเพื่อให้บริการประชาชนที่มาร่วมถวายความอาลัย” ณ บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญจัดกิจกรรมรวมพลังทำความดีน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ “โดยการบริจาคอาหารและสิ่งของจำเป็นเพื่อให้บริการประชาชนที่มาร่วมถวายความอาลัย” ณ บริเวณท้องสนามหลวง  กรุงเทพมหานคร


เอกสารแนบ