ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ ( Amnatcharoen Juvenile and Family Court )

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรมตามโครงการ สนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชนผู้กระทำความผิด (กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์) รุ่นที่ ๒ ครั้งที่ ๒

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรมตามโครงการ สนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชนผู้กระทำความผิด (กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์) รุ่นที่ ๒ ครั้งที่ ๒


เอกสารแนบ