ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ ( Amnatcharoen Juvenile and Family Court )

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญร่วมประชุมทางวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาคบังคับคดีที่แก้ไขใหม่ โดยวิธีการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ และรับชมการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming)

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญร่วมประชุมทางวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาคบังคับคดีที่แก้ไขใหม่ โดยวิธีการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ และรับชมการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming)


เอกสารแนบ