ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ ( Amnatcharoen Juvenile and Family Court )

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกิจกรรมตามโครงการ “สภากาแฟ (Morning talk)” ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องชัยพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกิจกรรมตามโครงการ “สภากาแฟ (Morning talk)” ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องชัยพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ


เอกสารแนบ