ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ ( Amnatcharoen Juvenile and Family Court )

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญจัดงานมุทิตาจิต "วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ" ในโอกาสที่นายนพดล รัตนวัน เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน ลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญจัดงานมุทิตาจิต "วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ" ในโอกาสที่นายนพดล รัตนวัน เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน ลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐


เอกสารแนบ