ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ ( Amnatcharoen Juvenile and Family Court ) ยินดีต้อนรับ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ นำผู้ถูกคุมความประพฤติจำนวน ๕๐ ราย บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำงานบริการสังคมบริเวณศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ นำผู้ถูกคุมความประพฤติจำนวน ๕๐ ราย บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำงานบริการสังคมบริเวณศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ


เอกสารแนบ