ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ ( Amnatcharoen Juvenile and Family Court )

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสประดิษฐาน “พระพุทธตรีวิสุทธิธรรมประชานาถ” และทอดผ้าป่าสมทบทุนก่อสร้างหอพระประจำตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสประดิษฐาน  “พระพุทธตรีวิสุทธิธรรมประชานาถ” และทอดผ้าป่าสมทบทุนก่อสร้างหอพระประจำตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ


เอกสารแนบ