ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ ( Amnatcharoen Juvenile and Family Court )

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมมอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีและอำลาแก่ นางสุพิชญาภัค สิทธิเยนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ นายธนากรณ์ แสนสุภา นิติชำนาญการ และนางสาวนิภาพร คำหอม เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ เนื่องในโอกาสโยกย้าย

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมมอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีและอำลาแก่ นางสุพิชญาภัค สิทธิเยนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ นายธนากรณ์ แสนสุภา นิติชำนาญการ  และนางสาวนิภาพร คำหอม เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ เนื่องในโอกาสโยกย้าย


เอกสารแนบ