ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ ( Amnatcharoen Juvenile and Family Court )

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมมอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีและต้อนรับ นางสาวสิรเขม บุญเพ็ง ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ นายประจักษ์ อารีพงษ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ นายฐนกฤษณ์ ศิริโภคาสมบูรณ์ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ และนางสาววิมลศิริ นุสาตรสังข์ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ในโอกาสมาดำรงตำแหน่งที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมมอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีและต้อนรับ นางสาวสิรเขม บุญเพ็ง ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ นายประจักษ์ อารีพงษ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ นายฐนกฤษณ์ ศิริโภคาสมบูรณ์  เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ และนางสาววิมลศิริ นุสาตรสังข์ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน  ในโอกาสมาดำรงตำแหน่งที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ


เอกสารแนบ